BLI FOBIFRI

Har du en stark rädsla eller till och med en fobi för någonting? Till exempel djur, höjder, mörker... Är du drabbad av PTSD? Vad skulle du använda all den energin som du idag lägger på att vara orolig, rädd och panikslagen om du slapp vara rädd? Tänk på allt fantastiskt du kan åstadkomma, och det är fullt möjligt att bli av med rädslan redan idag!

På ett samtal på 30-60 minuter går vi igenom ett verktyg som är specifikt framtaget för människor med PTSD och som fungerar lika bra på fobier och andra rädslor. Du behöver inte utsättas för att möta din rädsla fysiskt utan jag som coach kommer att guida dig i dina tankar.

Tveka inte! Det är helt otroligt! Själv blev jag botad från min extrema hajfobi som jag haft hela mitt liv och kan nu simma utan rädsla, se på naturprogram och filmer. 

Kontakta mig redan idag. Sluta slösa mer tid på att vara rädd! 


Så här går det till:

Du berättar om din fobi och om när och hur den började alternativt ditt första starka minne av att du blev rädd. Det minnet ska du sedan använda dig av och spela som filmer i inom dig fram och tillbaka med min guidning. Vi kommer att följa ett framarbetat mönster och jag kommer återkommande att stämma av med en skala mellan 1-10 för att se hur det går för oss.

För att det ska fungera är det viktigt att

 • du har en stark situation att arbeta med

 • att du kan koncentrera dig och spela upp filmer för dig själv i din hjärna då det är själva verktyget vi kommer att använda oss av

 • du sitter ostört och avslappnat och att du inte blir avbruten

Den metoden som Lönnsjö Cochning använder är framtagen till PTSD där resultaten är att 89% första samtalet och 95% vid andra samtalet blir helt botade från sin PTSD.

Hejsan!
Jag har så länge jag kan minnas varit livrädd för spindlar, fått hjärtklappning och näst intill panik när ja sett en.
Sen träffa jag dig och när du berättade om detta kände jag, det är värt ett försök, men kan detta verkligen funka??
Förut när jag sett spindel i bilen när jag kört så har jag tvärnitat och skyndat mig ut.
Idag när jag körde bilen, såg jag en spindel vid backspegeln, en känsla sa mig att jag skulle bli livrädd, men så va inte fallet, den fick sitta där ( ja den tom rörde på sig) tills ja hittade ett papper för att ta bort den.
Detta skedde utan hjärtklappning och rädsla, så otroligt skön känsla att inte bli hysterisk.
Så de jag vill säga med detta är att de verkligen funka, och mina tveksamheter av denna metod är som bortblåsta! UNDERBART!!!
Tack snälla du för att jag fick denna möjligheten, och ja kommer verkligen rekommendera dig!
— Linda Andersson, Skövde
cry-1919491_1280.jpg

Fobi

Om du är så rädd för någonting att du gör allt för att undvika det du är rädd för kallas det för en fobi.

Känslan varierar från ångest eller starkt obehag till panikartad rädsla. Om du har en fobi är du så rädd för någonting att du börjar undvika det och alla sammanhang där det kantänkas påträffas. Genom att undvika det du har fobi för kan det innebära ett hinder för dig att leva det liv du vill.

En fobi har ingenting med logik att göra och du som har fobi är väl medveten av att nivån av rädsla är obefogad, men det hjälper inte.

Att bli av med en fobi är som att kunna ta ett djupt andetag av frisk luft och en enorm lättnad och glädje.

Läs mer längre ner på sidan

raven-988218_1280.jpg

Rädsla

De flesta av oss är rädda för någonting. En känsla av mer eller mindre obehag när man hamnar i en situation där man konfronteras med sin rädsla. I övrigt tänker man inte så mycket på det man är rädd för och det blir inte ett hinder i det dagliga livet.

En stark rädsla för någon specifik situation eller sak kan kännas begränsande och kan absolut vara värd att bli av med för att kunna leva fullt ut.

Läs mer längre ner på sidan 

heart-407678_1280.jpg

PTSD

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om något livshotande eller något djupt traumatiskt mot den egna personliga integriteten. Exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof.

Vid PTSD återupplever man den traumatiska händelsen, blandat med känslor av skräck eller vrede. Allt kan utlösas av yttre sinnesintryck eller händelser som påminner om traumat.

PTSD påverkar livskvaliteten enormt och det är svårt att njuta av det man tidigare älskat. Sömnbrist, vredesutbrott och isolering. Att bli av med PTSD kan vara helt avgörande för att få ett meningsfullt liv igen

Läs mer längre ner på sidan


Pris för Fobikuren är endast 990kr. 

Det som ingår är:

 • 30-60 minuters samtal med fobikur efter behov

 • Uppföljning efter 2 veckor.

 • Vid behov en ytterligare behandling av samma fobi


Fobi

SPECIFIK FOBI

Rädslan är knuten till en viss sak, plats eller situation. Om du har en specifik fobi reagerar du starkt vid kontakt med det du är rädd för.

Den som har en djurfobi kan undvika att vara i omgivningar där djuret kan finnas, undvika TV-program där djuret kan dyka upp och till och med undvika allt som har påminnande form av djuret, oavsett om det är till exempel en hushållsmaskin. 

AGORAFOBI

Agorafobi, torgskräck, innebär att du är rädd för att hamna i situationer där du känner dig utsatt och har svårt att fly, som till exempel när du åker tåg, buss eller tunnelbana. Rädslan handlar om att få en panikattack som ger en stark ångest som kommer plötsligt och känns tydligt i kroppen. 

Om du har agorafobi brukar du börja undvika många saker i vardagen vilket oftast kan begränsa livet mycket mer än om du har en specifik fobi. 

SYMTOM PÅ FOBI

När du har en fobi känner du en stark rädsla eller ångest och upplever det som att du måste undvika eller komma bort från det du är rädd för. Reaktionerna är olika för olika personer och fobier men här är några vanliga symtom:

 • panikkänslor

 • hjärtklappning

 • svettningar

 • darrningar och yrsel

 • andnöd 

Symtomen beror på att mer stresshormoner än vanligt kommer ut i blodet när du blir rädd, och då brukar blodtrycket stiga. 

Rädsla

Att styras och förminskas av sin rädsla för olika situationer och händelser kan vara fruktansvärt frustrerande. Att inte kunna nå sin fulla potential på grund av något man är rädd för.

Det kan handla om till exempel rädsla för

 • personer (en specifik person eller en grupp t ex tandläkare, chefer)

 • situationer (tala inför folk)

 • saker (djur)

Att bli av med en stark rädsla öppnar många dörrar och ger ett ökat självförtroende.

PTSD

Intryck och bilder från händelsen blixtrar ibland förbi, med en påtaglig här och nu-känsla. En lukt, en plats, eller olika situationer kan utlösa återblicken och det känns som att man återupplever händelsen. Det kan kännas som om man tappar kontrollen. Ibland är det väldigt svårt att i efterhand förstå vad som utlöste den obehagliga återblicken.
Sådant som förknippas med händelsen väcker ofta obehag och blir någonting man helst undviker. Man kan också tappa intresset, känna håglöshet och uppleva vissa känslor som avstängda. Man kan vara lättskrämd, rycker till mer än vanligt vid plötsliga ljud och finner det obehagligt att inte ha ryggen fri. Tidigare föreställde man sig kanske att man var relativt trygg, men nu upptäcker man många faror i omgivningen. Man får svårt att koncentrera sig och komma ihåg saker. Det är inte heller ovanligt att man känner skuld eller skam för det inträffade, eller att man är lättirriterad.

Om man har utsatts för våld från en annan individ kan man tappa tilliten till andra människor. Detta kan leda till speciellt svåra konsekvenser om man som liten eller ung har utsatts för någonting.

Orsaker till PTSD
Det finns ingen entydig orsak till varför symtomen kvarstår hos vissa drabbade. Det är dock tydligt att undvikande av obehagliga, men ofarliga, påminnelser spelar en stor roll.
Eftersom det kan vara smärtsamt att tänka på händelsen eller möta sådant som påminner om den, är det förståeligt att man som drabbad försöker att undvika detta. Men även om man genom att försöka undvika minnen och sådant som påminner om händelsen får lindring för stunden, och man upplever viss kontroll, fungerar denna strategi sällan.
Om minnet av händelsen inte sorteras och bearbetas, riskerar man att fastna i obehagliga återblickar och undvikande: Det kan ses ungefär som om intrycken har lagrats överallt i minnesbanken, utan tillhörande information om när, hur och var – och därför är ständigt aktuella.

Information hämtad från: http://www.psykologiguiden.se/rad-och-fakta/symtom-och-besvar/psykisk-ohalsa/angest/ptsd


Det finstilta

 1. Flexibelt mötessätt innebär att mötet kan ske i verkliga livet (irl), över telefon eller skype. Du får innan mötet berätta om du vill ha mötet i Lönnsjö Coachings lokal eller annan lugn och tryggt plats. Gör ej hembesök.

 2. Under första mötet kan du under första halvtimman avbryta samtalet utan debitering.

 3. Fobikuren betalas i förskott.

 4. Priserna för Fobikuren är inklusive moms

 5. Bilersättning tillkommer med 35kr/mil på avstånd längre än 25km från Falköping. Ev övriga resekostnader tillkommer och faktureras till faktisk kostnad.