cry-1919491_1280.jpg

Fobi

SpecifiK fobi

Rädslan är knuten till en viss sak, plats eller situation. Om du har en specifik fobi reagerar du starkt vid kontakt med det du är rädd för.

Den som har en djurfobi kan undvika att vara i omgivningar där djuret kan finnas, undvika TV-program där djuret kan dyka upp och till och med undvika allt som har påminnande form av djuret, oavsett om det är till exempel en hushållsmaskin. 

Agorafobi

Agorafobi, torgskräck, innebär att du är rädd för att hamna i situationer där du känner dig utsatt och har svårt att fly, som till exempel när du åker tåg, buss eller tunnelbana. Rädslan handlar om att få en panikattack som ger en stark ångest som kommer plötsligt och känns tydligt i kroppen. 

Om du har agorafobi brukar du börja undvika många saker i vardagen vilket oftast kan begränsa livet mycket mer än om du har en specifik fobi. 

Symtom på fobi

När du har en fobi känner du en stark rädsla eller ångest och upplever det som att du måste undvika eller komma bort från det du är rädd för. Reaktionerna är olika för olika personer och fobier men här är några vanliga symtom:

  • panikkänslor
  • hjärtklappning
  • svettningar
  • darrningar och yrsel
  • andnöd 

Symtomen beror på att mer stresshormoner än vanligt kommer ut i blodet när du blir rädd, och då brukar blodtrycket stiga.