Insamling av uppgifter

Enbart vid kundens egna önskemål om prenumeration eller vid skälig marknadsföring. Uppgifter som behövs är då mailadress, namn och ev telefonnummer då coachningen sker över telefon


Spara uppgifter

Uppgifter om Lönnsjö Coachings kunder sparas 1 år efter avslutat sammarbete och kontaktuppgifter och dyligt enligt bokföringslagen sparas i 7år. Vid önskan om tidigare redering eller utökad tid för att spara anteckningar från coachningar sker i enlighet med kundens önskemål.


Externa parter

Alla de tjänster som Lönnsjö Coaching använder sig av är godkända enligt GDPR.