raven-988218_1280.jpg

Rädsla

Att styras och förminskas av sin rädsla för olika situationer och händelser kan vara fruktansvärt frustrerande. Att inte kunna nå sin fulla potential på grund av något man är rädd för.

Det kan handla om till exempel rädsla för

  • personer (en specifik person eller en grupp t ex tandläkare, chefer)
  • situationer (tala inför folk)
  • saker (djur)

Att bli av med en stark rädsla öppnar många dörrar och ger ett ökat självförtroende