Coachpaket 100%DU Personlig framgång och livsförändringar

1.jpg

Innehåll nivå 1

Webkurs

Webkursen som under 6 veckor guidar dig till bättre självkänsla, mer insikter och fler övningar som du kan göra i din takt när det passar dig.

Intromöte 

Antal 1st Längd 1,5h 

Kartläggning av nuläge och önskat mål. Plan för fortsatt coachning eller utveckling om det är ett av de mindre paketen. Klargörande av syfte av medlemskapet 

Gruppcoachning kort mål 

Antal 5st Längd 1,5h 

Hur du sätter dina mål och vad som är viktigt på riktigt. Du lär dig sätta kraftfulla mål som gör skillnad för dig och som håller din motivation i gång. Coachningen erbjuder både egenreflektion och möjligheter till diskussioner. Gruppcoachningen sker online. 

2.jpg

Innehåll nivå 2

Innehåll i nivå 1

Se ovan

Föreläsning 100%DU 

Du får gå på föreläsningen 100%DU i den stad som passar dig bäst. Under föreläsningen får du metoder och verktyg för att stärka din självkänsla. Med bättre självkänsla är det lättare att ta kritik och att stå upp för dig själv både karriärmässigt och privat. Livet är för kort för att leva andras liv och därför får du här en boost som hjälper dig i rätt riktning. 

Workbook  

Antal 1 

Du får en arbetsbok som hjälper dig i de olika delarna som du deltar i. Arbetsboken är anpassad efter vilket program du valt.  

3.jpg
4.jpg
5.jpg

innehåll nivå 3

Innehåll i nivå 2

Se ovan

Event Livsförändring 

Antal 1 Längd 2 dagar a 8h 

Ett event där du tillsammans med andra får coachning, inspiration, workshops, reflektion och aha-moments. Du får lägga planer för vad du vill förändra i ditt liv och bit för bit lära dig hur de förändringarna ska se ut i ditt liv. Du får lära dig hur det ska fungera med alla andra delar och andra människor i ditt liv.  

Coachning 3 månader 

Antal 5 Längd 1h 

Coachning för att nå ännu längre, för att verkligen nå de resultat som du önskar och kunna bryta de tankegångar som man lätt fastnar i coachning får dig att hitta dina egna svar på dina frågor på ett sätt som träffar rakt i hjärtat.  

Bok 100%DU  

Antal 1 

Du får boken 100%DU som innehåller det som föreläsningen med samma namn ger och mycket mer. Boken ger dig möjlighet att reflektera och fördjupa dina insikter om din egna självkänsla och hur du kan göra för att stärka den. Boken har rutor för att du ska kunna fylla i dina tankar och din utveckling allt eftersom du läser boken. 

 

innehåll nivå 4

Innehåll i nivå 3

Se ovan, dock 6 månaders coachning istället för 3.

Event Mål och framgång 

Antal 1 Längd 2 dagar a 8h 

Ett event där du tillsammans med andra får coachning, inspiration, workshops, reflektion och aha-moments. Under eventet får du fram det du verkligen vill och du får lära dig hur du skapar delmål, handlingsplaner och målbilder för att verkligen komma fram. Nå dit du vill på ett sätt som är rätt för dig. 

 

Event Självkänsla och självförtroende 

Antal 1 Längd 2 dagar a 8h 

Ett event där du tillsammans med andra får coachning, inspiration, workshops, reflektion och aha-moments. Gör djupdykning i hur du kan arbeta med din självbild, få ökad förståelse för ditt egenvärde och förstå att du är värdefull utan att prestera. Genom att veta ditt värde blir det lättare att säga nej till det som känns fel och ja till det som gör dig gott. Öka ditt självförtroende för att känna dig bekväm med förändringar och kunna ta de stegen i ditt liv som du behöver för att du ska nå ända fram. 

Coachning 6 månader 

Antal 7 Längd 1h 

Coachning för att nå ännu längre, för att verkligen nå de resultat som du önskar och kunna bryta de tankegångar som man lätt fastnar i coachning får dig att hitta dina egna svar på dina frågor på ett sätt som träffar rakt i hjärtat.  

 

innehåll nivå 5

Innehåll i nivå 4

Se ovan, dock 12 månaders coachning istället för 6.

Coachning 12 månader 

Antal 14 Längd 1h 

Coachning för att nå ännu längre, för att verkligen nå de resultat som du önskar och kunna bryta de tankegångar som man lätt fastnar i coachning får dig att hitta dina egna svar på dina frågor på ett sätt som träffar rakt i hjärtat.  

Mastermind 

Antal 3 i anslutning till eventen Längd 2h diskussion  

Medlemmar i det högsta programmet får vid varje event tid för mastermind. Alla deltagare får lyfta sina största utmaningar och få stöttning och nya infallsvinklar, kontakter och idéer på lösningar.