Temadagar för team och arbetsgrupper 

Det blir allt viktigare att vara en attraktiv arbetsplats. Att vara arbetsgivaren som erbjuder det lilla extra för personalens välbefinnande, arbetsgivaren som attraherar nyckelkompetenser utan att konkurrera med löner. 

Personalomsättning är en dyr historia som kan minskas med rätt insatser. Ge personalen en chans att utvecklas tillsammans och hjälpa företaget att utvecklas samtidigt. Vad behöver ni?

 
 
Modul till temadag (1).png

Mål

Målarbete är oerhört viktigt för att få arbetsgrupper, ledningsteam och företag att arbeta åt samma håll. Ofta sätts visionen av högsta ledningen vilket kan vara svårt att relatera till i alla funktioner inom företaget.

Genom att bryta ned visionerna till mål för arbetsgruppen och även på individnivå så får var och en motivation att nå dit alla vill. Målen blir konkreta och greppbara. Genom att alla får vara delaktiga i målarbetet höjs engagemang och förtroende till företaget och även ledarna om det görs på rätt sätt.

Målarbetet justeras beroende på vilken nivå det ligger och hur långt ni har kommit i ert företag.

 
Modul till temadag (3).png

Beslut

Har ni stora beslut som ska tas men har kört fast? Ni kan inte komma överens eller känner att ni saknar någon vital del för att ta det slutliga beslutet.

Få hjälp med att klara upp det som ligger mellan önskat läge och nutiden, vad som ligger bakom de olika alternativen och vad det handlar om egentligen.

Vi tittar brett på problematiken och spetsar in oss på lösningarna. Vilka värdegrunder kan hjälpa er i beslutet?

Passar ihop med Samsyn, Värdegrunder, Mål och Handlingsplan

 
Modul till temadag (2).png

Handlingsplan

Utan handlingsplaner blir det mycket snack och ingen verkstad. Hur många gånger har inte personalgrupper fått göra grupparbeten kring viktiga frågor, varit jätteengagerade att få till en förändring men gått därifrån utan en konkret handlingsplan med fasta uppgifter, datum och mätbara mål?

Företaget lägger pengar och satsar på personalen för att få ett bättre företagsklimat och givetvis större vinst i företaget, då får en så viktig del som konkreta handlingsplaner inte glömmas bort. Utan det kommer vardagen och de vanliga arbetsuppgifterna snart ha gjort så att alla bra idéer glöms bort.

Se till att få med dig de bästa möjligheterna för att lyckas och skapa en handlingsplan tillsammans.

Är ett viktigt tillägg till de flesta modulerna. I synnerhet med Mål, Värdegrund, Beslutsfattande och Samsyn.

 
Modul till temadag (4).png

Samsyn

Är det några i teamet som är svåra att få med på banan? Brister samsynen i vissa områden, frågor eller beslut?

Med enkla medel kan ni sortera upp era tankar och se på situationen ur nya perspektiv. Var är ni idag, hur ser det ut och vart vill ni komma? Hur ser den perfekta bilden ut?

Ni får gemensamt lägga ut kartan och justera tills den blir perfekt. Ut efter det sätter ni upp vad var och en ska göra.

Fungerar ypperligt tillsammans med Handlingsplan, Värdegrund, Beslutsfattande, Färger och Lärostilar.

 
Modul till temadag (6).png

Värdegrund

Har ni nedskrivna värdegrunder i företaget? Om ni har det vem är det som har skrivit dem? Är de fortfarande aktuella? Är de levande, något som alla arbetar efter?

Ofta tas värdegrunder fram och blir till en pappersprodukt som ser bra ut på hemsidan och på kontorsväggen. Men det är inget som förankras hos de anställda och det glöms bort varför det är viktigt mitt i all stress att klara av deadlines och produktionsmål.

Värdegrunder som hålls levande och som det görs arbete kring ökar engagemang och stolthet inom företaget. Om alla följer det man beslutat även i tuffa tider så blir företaget mer attraktivt som arbetsplats och viktiga nyckelpersoner stannar kvar.

Vilka värdegrunder har ni och varför? Är det dags att göra någonting åt dem? Vet alla på företaget vilka värdegrunderna är? Har värdegrunderna blivit något som personalen skämtar om för att de inte följs?

I modulen tar vi fram nya eller putsar upp de befintliga. Orden som ni väljer förtydligas och alla får skapa sin bild av vad det innebär och ni tar fram actions så att värdegrunderna efterlevs. Konkreta uppgifter för att inte skapa ännu en hyllvärmare!

Passar fint med alla modulerna.

 
Modul till temadag.png

Färger

Hur fungerar du? Varför funkar det så bra med några kollegor medan du alltid irriterar dig på andra? Och hur uppfattar andra dig? Är du röd och dominant eller blå och systematisk. Hur reagerar en gul vid budgetavslut och en grön vid stora förändringar?

Genom att få reda på hur andra fungerar och varför de gör just så är en enorm vinst i en arbetsgrupp. Ökad förståelse och bättre bemötande inom arbetsgruppen är guld värd.

I denna modul får alla göra ett kort personlighetstest och får en indikation på vilken färg man är. Sedan går gruppen igenom vad det innebär och diskuterar hur man ska bemöta olika färger.

Olika frågetecken reds ut och gruppen får göra en karta över vem som är bäst på vad och hur väl det stämmer med färganalysen. Behövs något justeras mot hur det ser ut idag?

Väldigt givande och roligt inslag med många aha-upplevelser. Passar ihop med alla modulerna och är en bra grund att stå på.

 
Modul till temadag (5).png

Lärostilar

Vissa behöver höra och analysera medan andra behöver att känna och testa för att lära sig. Det är oerhört berikande både för ledare men även för medarbetare att veta hur man lär sig bäst.

När den kunskapen är på plats är det mycket lättare att nå bra resultat och få nya system och förändringar på plats.

Tänk bara alla gånger du har undrat varför informationen inte går ända fram, varför andra inte bara gör som det står eller som du sagt. När en förändring i tillvägagångssätt, organisationsförändring eller en ny arbetsuppgift ska på plats så kommer alla att ta den nya kunskapen mycket bättre och snabbare om alla får chansen att lära sig på sitt sätt. Det ger snabbare implementering, mindre huvudbry och gladare personal. Win-win alltså.

I modulen får var och en göra ett test på vilken lärostil hon eller han tillhör. Sedan kommer grupper få arbeta fram hur man ska använda sig av den kunskapen, hur var och en lär sig alla bäst och hur kan hela gruppen samarbeta bättre med den kunskapen. Hur hjälper vi varandra?

Passar ihop med de flesta modulerna så länge syftet är tydligt med hel- eller halvdagen.

 
Modul till temadag (7).png

Samarbete

Behöver er arbetsgrupp eller team hjälp med att bryta trista beteenden. Behöver ni lätta upp arbetsklimatet och tänka på någonting helt annat ett tag bara för att få skratta tillsammans?

När en grupp med människor gått med internt missnöje en längre tid behövs något för att bryta helt. Vi arbetar fram något som passar er för att få nya krafter igen.

Passar bra ihop med Färger, Samsyn och Värdegrunder.

 
Modul till temadag (8).png

Coachning

Coachning hjälper team, arbetsgrupper och projekt att hitta lösningar, nya vägar och nya tankar. Coachning gör att personalen hittar just de svaren som behövs för att få arbetet att fungera. 
Personalen lägger pusslet och får bitarna att falla på plats med coachens hjälp. Vad behöver ni utveckla, förbättra eller förändra?

Passa på att forma modulen efter era behov.

 

 

Exempel på hur modulerna kan kombineras

Exempel Heldag

Företag XYZ har bestämt sig för att satsa en heldag med sina anställda då man är orolig för att tappa folk och att missnöjet ska bli större inom vissa personalgrupper.

Företaget vill ha större engagemang och produktivitet och har sett att det finns inre motsättningar och att raster börjar bli längre och att nya arbetsuppgifter inte tas på allvar trotts att ledarna påminner om och om igen.

De startar med Färger och får en rolig och givande mix av test, diskussion och föreläsning om de olika personlighetstyperna.

Här väljer även företaget att göra en kortare version av modulen Lärostilar- hur lär sig alla bäst och hur kan vi göra i praktiken? Vem tar på sig ansvaret att visa, skriva osv. så att det passar alla? Fika under diskussionen

Värdegrunder- Företaget XYZ dammar av och fräschar upp sina värdegrunder med personalens hjälp och tar fram nya. Det ger en stark reaktion och engagemang bland personalen när de konkreta uppgifterna sätts.

Lunch

Mål och Handlingsplan: Allt som har gjorts under dagen sätts ihop till mål, både övergripande för företaget, för avdelningarna och för individerna. Handlingsplanerna bakas in i målarbetet vilket gör att var och en kommer från dagen med sin egen handlingsplan.

 

Exempel halvdag

Ledningsteamet på Industri AB har kört fast i sitt arbete. Motsättningarna har vuxit i och med personalomsättning, nya system och stora organisatoriska förändringar. Det är viktiga beslut som ska tas med personerna i ledningen får allt svårare att förstå vad de andra vill. Vd:n beslutar att ta tag i situationen och bokar in två halvdagar.

Dag 1

Färger – Hur ska vi kommunicera med varandra på bästa sätt och varför reagerar jag som jag gör. Ökad förståelse både för sig själv och för andra.

Samsyn – Var är vi nu och vart vill vi komma. Kortare handlingsplan på vad var och en ska ha gjort till nästa träff om två veckor

Dag 2

Uppföljning uppgifter, hur har det gått?

Mål – Vart vill vi komma, vilket är det övergripande mål för företaget, närliggande mål och målen för ledningen och varje individ.

Beslutsfattande – Vilka beslut behöver tas? Hur ska vi gå till väga?

Handlingsplan


Priser

Grundpris för heldag 16 000 exkl moms

Grundpris för halvdag 12 000 exkl moms

Vid hel- och halvdag på mer än 3 mils avstånd från Falköping tillkommer milersättning och ev tilläggskostnader

Lönnsjö Coaching har hel och halvdagar där ni får kombinera olika moduler efter ert behov. Innan träffas vi och diskuterar vad ni vill få ut av dagen och eventuella specialönskemål och kombinationer.

Perfekt innan stundande julbord och andra personalaktiviteter. Passa på att få ut mervärde av tiden ni lägger på personalen.

Kombinera modulerna nedan eller kom med önskemål till mig. Heldagar kan rymma 3-5 moduler och halvdagar 1-2. Allt beroende på hur djupt ni vill gå inom olika områden. Till varje modul hör genomgång, övningar, workshop och diskussion. Vid fördjupning kan även föreläsningar och längre övningar läggas till.

Vid hel- och halvdag på mer än 3 mils avstånd från Falköping tillkommer milersättning och ev tilläggskostnader

Vid kombination av längre samarbete med individuell coachning av personal och ledare och/eller teamcoachning kan priserna diskuteras. Kontakta Kristin Lönnsjö för offert.